Strona główna

Drukuj

Wytyczne MEiN, MZ i GIS oraz aneks nr 1 do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu w związku z zagrożeniem COVID-19.

Wytyczne sanitarne dla klas I-III na dzień 18.01.2021

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA