Aktywna Tablica

Cele:

 • wzrost poziomu edukacji w placówce dzięki wykorzystaniu zarówno
  w procesie dydaktycznym oraz terapeutycznym nowoczesnych pomocy
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,
   w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy ( innowacja Przystanek automatyzacja-lepsza koncentracja! ) Innowacja z wykorzystaniem Brain Boy’a:
  • przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym
  • poprawa koncentracji uwagi
  • poprawa w zakresie umiejętności czytania oraz pisania
 • upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych/terapeutycznych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole
 • ustawiczny rozwój kompetencji kluczowych
 • integracja społeczna uczniów
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej

Zadania:

    uczestnictwo przez przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach/ szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

    uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK
w nauczaniu, w tym:

 • udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli
 • zorganizowanie w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczyciel, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładem dobrych praktyk

    powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK

    wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych

    Przedstawienie dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie

 

Między Szkolna Sieć Współpracy:

 1. Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu im. Janusza Kusocińskiego
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Miasteczku.
 5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczytnie
 6. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Miasteczku i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Miasteczku.
 7. Szkoła Podstawowa nr 71 działająca w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie
 8. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy
  1. Interaktywny monitor dotykowy 65’
  2. Interaktywny monitor dotykowy 75’
  3. Eduterapeutica Specjalne potrzeby edukacyjne (klasy 1-3)
  4. Kompleksowy pakiet edukacyjno-terapeutyczny. W skład pakietu wchodzą następujące programy:
  5. Program Multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (6-13 lat)
  6. Brain-Boy Universal (urządzenie do treningu metodą Warnkego) - 5 sztuk
  7. Laptop Acer TravelMate P2 Ryzen 3 8GB – 2 sztuki

http://zs2elblag.pl/

http://www.sp2siewierz.pl/

https://www.starabiala.edu.pl

https://ssp4.miastoszczytno.pl

http://www.zss14.pl/

https://sp1smolnica.edupage.org/

Zakupiony sprzęt w ramach  Aktywnej Tablicy:

 • mTalent Czytanie sylabami Pakiet Ekspert (cz.1+2)
 • mTalent Trudności w pisaniu
 • mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz.1 i 2)
 • mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Mowa w kontekście społecznym cz.1
 • mTalent Autyzm. Mowa czynna od słowa do zdania + Mowa w kontekście społecznym cz.2
 • mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa Pakiet Ekspert

 

 

Paweł Korusiewicz i Joanna Cesarz

1460x616

Akcje w których uczestniczymy

EFS_z_podpisem.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Monday the 22nd. Siewierz