PlanPrzedszkole2021

Ramowy rozkład dnia w oddziałach przedszkolnych

7:00 – 8:00

 • Schodzenie się dzieci, zabawa dowolna, rozmowy indywidualne nauczyciela z dziećmi.

8:00 – 9:00

 • Głośne czytanie dzieciom utworów literatury dziecięcej
 • Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Ćwiczenia poranne / Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • Rozmowy indywidualne nauczyciela z dziećmi / Śpiewanie piosenek, recytacja wierszy

9:00 – 10:00

 • Realizacja zadań edukacyjnych przewidzianych w programie wychowania przedszkolnego
 • Zabawy dydaktyczne, tematyczne, orientacyjno-porządkowe / ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne
 • Czynności higieniczne przed śniadaniem
 • Śniadanie

(pora śniadania jest w grupach zróżnicowana ze względu na prace kuchni)

10:00 – 11:00

 • Realizacja zadań edukacyjnych przewidzianych w programie wychowania przedszkolnego
 • Zabawa ruchowa (w przerwie między zajęciami)

11:00 – 12:00

 • Spacery / obserwacje przyrodnicze na świeżym powietrzu / gry i zabawy ruchowe na placu zabaw oraz na boisku
 • Zabawy swobodne w wybranym kąciku zainteresowań

12:00 – 13:00

 • Czynności higieniczne przed obiadem
 • Obiad
 • Zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach
 • Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych
 • Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim / zabawy umuzykalniające (gra na instrumentach, ćwiczenia rytmiczne) / gry i układanki stolikowe / ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia doskonalące motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową / zabawy tematyczne, konstrukcyjne

13:00

 • Religia (realizowana w grupie starszej, tj.5,6 - latków)

13:00 – 16:00

 • Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Głośne czytanie dzieciom utworów literatury dziecięcej
 • Spacery, gry i zabawy ruchowe na placu zabaw oraz na boisku
 • Czynności higieniczno - porządkowe
 • Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań


Wyprawka przedszkolna

Książki wspomagające:

Dzieci 3-letnie nie będą korzystać z książek wspomagających.

Grupa 4-latków

Wydawnictwo MAC.

Odkrywam siebie.

Czterolatek. Poziom A+

Karty pracy: 1cz. i 2 cz.

(bez wyprawki plastycznej)

Grupa 5 i 6-latków

Wydawnictwo MAC.

Odkrywam siebie.

Poziom BB+

Karty pracy: 1cz. – 4 cz.

(bez wyprawki plastycznej)

Ponadto:

- nożyczki (zgodnie z preferencjami dziecka: leworęczność/praworęczność)

- kubek na herbatę, nadający się do mycia w zmywarce,

- obuwie zmienne,

Prosimy, aby wszystkie przedmioty przyniesione do przedszkola były podpisane.

Wyprawkę plastyczną zapewnia szkoła. Informacja o pozostałych potrzebnych przedmiotach zostanie przekazana na krótkim spotkaniu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.


Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Friday the 19th. Siewierz