Świetlica1

Rok szkolny 2023/2024

plan 2023-2024 swietlica


Plan pracy świetlicy szkolnej

Cel główny:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

W zajęciach świetlicy szkolnej biorą udział uczniowie oczekujący na przyjazd gimbusa oraz dzieci, których rodzice z różnych względów nie mogą odebrać i zapewnić im opieki.

Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.

Ponadto:

- rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, rysowanie, kolorowanie, wycinanie itp.);

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i aktywnego słuchania (czytanie baśni, bajek, opowiadań, wierszy);

- poszerzania wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie filmów i programów edukacyjnych, odrabianie prac domowych, wykorzystywanie internetu do wyszukiwania informacji);

- rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej (zabawy ruchowe na placu zabaw, gry i zabawy sportowe, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym);

- rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, kalambury, quizy, gry komputerowe).

Uczniowie są zapoznawani z podstawowymi zasadami BHP podczas zajęć opiekuńczych, gier i zabaw na placu szkolnym i placu zabaw oraz regulaminem pracowni komputerowej.

 


 

Zabawy na świetlicy

 

Akcje w których uczestniczymy

szkola_bez_przemocy_small.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 14th. Siewierz