PASOWNIE NA UCZNIA

     Dnia 14 października 2014r. w naszej szkole odbyło się Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Sołtys Gołuchowic Antoni Kocot oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Dyrektor szkoły Joanna Górnisiewicz powitała zgromadzonych  i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez pierwszaków. Mali artyści zaprezentowali swoje umiejętności w tańcu, piosenkach, wierszach i inscenizacji. Następnie po złożeniu Ślubowania Dyrektor Szkoły dokonała pasowania na ucznia. Pan burmistrz wręczył pierwszakom teczki z plastycznymi przyborami oraz pamiątkowe dyplomy. Rodzice obdarowali swoje pociechy rogami obfitości, a Rada Rodziców zakupionymi upominkami.  Dalsza części akademii poświęcona była Dniu Edukacji Narodowej, którą przygotowali  uczniowie klas starszych. Przedstawili humorystyczną inscenizację oraz wiersze i piosenki. Później wszyscy udali się na pyszne pieczonki przygotowane przez rodziców. Myślę, że ten dzień na długo zapadnie w naszej pamięci.

wychowawczyni klasy I Aneta Tyburkiewicz

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

policjantBezpieczeństwo naszych uczniów jest dla naszej placówki bardzo ważną sprawą, dlatego profesjonalne pogadanki dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza nią są prowadzone w naszej szkole przez policjantów, których co rok zapraszamy na spotkania z naszymi uczniami. 

I w tym roku szkolnym, we wrześniu odwiedziła nas policjantka z Komendy Powiatowej w Będzinie a już w październiku odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Siewierzu. Nasi goście przedstawili i bardzo dokładnie omówili zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, przede wszystkim w drodze na zajęcia lekcyjne i w drodze powrotnej do domu. Uczniowie słuchali bardzo uważnie zaproszonych gości, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadawali nurtujące ich pytania, na które oczywiście otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze i uczestnicy naszych spotkań będą stosowali  się do zaleceń funkcjonariuszy policji i nie narażą siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego na żadne niebezpieczeństwo.

Opracowała: Beata Pieprzyk

OTWARCIE BAZY SPORTOWEJ W GOŁUCHOWICACH

20 września br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w otwarciu sportowej bazy, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Gołuchowicach. Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz - Pan Zdzisław Banaś. Po wygłoszeniu okolicznej przemowy, przecięto wstęgę, a proboszcz parafii w Trzebiesławicach poświęcił obiekt. Następnie odbyły się występy artystyczne, ukazujące zalety zabaw i ruchu na świeżym powietrzu, a także promujące aktywność fizyczną. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z naszego przedszkola, a następnie młodzież szkolna. Hasłem przewodnim było znane przesłanie "Wiwat sport! Wiwat ruch! W zdrowym ciele, zdrowy duch!.

Po części artystycznej odbył się mecz piłki nożnej. Był niezwykle widowiskowy, gdyż na przeciw siebie stanęły drużyny uczniów i rodziców. Wielką popularnością wśród najmłodszych cieszył się jednak kolorowy i bezpieczny plac zabaw.

Więcej o uroczystości można przeczytać

na stronie http://www.siewierz.pl/siewierz/3/informacja/1468/#menu

 

Renata Dratwińska-Borys, Elżbieta Bijak

 

19 września nasza szkoła uczestniczyła w corocznej akcji pn. SPRZĄTANIE ŚWIATA.

Wszyscy uczniowie, a także przedszkolaki, zaopatrzeni w rękawiczki i worki, sprzątali otoczenie przy szkole, część lasu i pobocze. Efektem pracy było przyniesienie kilku worków śmieci, co nie świadczy dobrze o mieszkańcach Ziemi.

Warto poczytać nieco więcej o samej akcji na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl

Należy zadać sobie pytania, które są celami inicjatywy:

Jak zachęcić do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką? Czy promujemy „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę!

Kampania obejmie szereg działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym:

akcję plakatową,

publikację broszury edukacyjnej, kodeksu odpowiedzialnego turysty,

wydarzenia w charakterze eko - pikników towarzyszące akcjom sprzątania.

 

Oprac. Renata Dratwińska-Borys


 

Był plecak  na plecach

i były walizki,

a teraz  wakacje skończone.

Tornistry i teczki

czekają na wszystkich

i zaraz zawoła dzwonek.

Czy w tornister, czy też w teczkę,

weź wakacji choć troszeczkę... /Wanda Chotomska/

 

1 września 2014r. o godzinie 9.00 cała społeczność SP2 w Siewierzu powitała nowy rok szkolny 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją dotyczącą 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, okolicznościowych wierszach - Dyrektor Szkoły – p. Joanna Górnisiewicz - przywitała wszystkich uczniów, a zwłaszcza tych najmłodszych, którzy pierwszy raz przekroczyli progi naszej szkoły. Pani Dyrektor przedstawiła również wizualizację projektu sali gimnastycznej, a także koncepcję rozbudowy naszej szkoły. Później, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – p. Dariusz Waluszczyk - wygłosił przemowę nawiązującą do września 1939r. Powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i życzył wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie klasy III, V i VI. Młodzież pożegnała wakacje i na wesoło przywitała nowe obowiązki życząc każdemu dobrych ocen i wspaniałych dni w przyjaznej atmosferze.

Choć wczoraj było tu cicho,

dziś gwar jest miły przed szkołą.

Wróciły dzieci z wakacji

i rozprawiają wesoło... /Czesław Janczarski/

 

Renata Dratwińska – Borys,

Elżbieta Bijak

Podsumowanie kampanii profilaktycznej

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014”   w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu

          W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Myślą przewodnią  tegorocznej edycji Kampanii jest konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi, udzielenie im pomocy w znalezieniu w sobie pasji  i rozwijaniu  zainteresowań jako działania alternatywne dla sięgania po środki uzależniające.

          W ramach realizacji założeń kampanii w naszej szkole jej koordynatorka przygotowała                          i zorganizowała akcję  informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego  o założeniach projektu. W tym celu przygotowała informacje na gazetce szkolnej  z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych) uzyskanych dzięki uczestniczeniu Gminy Siewierz             w Kampanii. Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanych w szkole konkursów. Szkolna koordynatorka Kampanii zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu, także z założeniami i regulaminami przeprowadzanych w szkole konkursów.

          Do realizacji zaplanowanych działań zostali zaproszeni także nauczyciele-wychowawcy klas, nauczyciel plastyki i nauczyciel wychowania fizycznego, którzy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu przedstawiali uczniom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i skutecznego dla profilaktyki uzależnień rozładowywania  emocji. Dysponowaliśmy także szerokim wachlarzem materiałów edukacyjnych dla rodziców, mającym ich zachęcić do spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom w zapełnieniu czasu  po to, by nie szukali  działań niebezpiecznych dla własnego zdrowia i życia. Staraliśmy się zachęć rodziców do większej uwagi nad tym, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli rodzicielskiej nad poczynaniami dzieci w Internecie.

Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności                          i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

          Konkursy realizowane w szkole spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono ponad 30 prac, w konkursie ulotkowym pod hasłem: „Hop na narty” uczestniczyło 20 uczniów. Komisja oceniająca prace w konkursie plastycznym stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy              z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału postanowiono przyznać nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych; klasy I – III szkoły podstawowej i klasy IV – VI szkoły podstawowej. Ponieważ poziom wykonania prac i zaangażowanie uczniów było bardzo wysokie (niektórzy z nich oddali do konkursu po 2 prace), postanowiono także przyznać liczne nagrody wyróżnienia. W sumie nagrodzono 20 uczniów.

Po zakończeniu konkursów na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu  i szkolny koordynator kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

                                                                            Szkolny Koordynator Kampanii – Agnieszka Sieradzka

PIKNIK RODZINNY

 

     23 maja br., na boisku szkolnym, odbył się kolejny PIKNIK RODZINNY, którego organizatorem była Rada Rodziców przy naszej szkole. Festyn rozpoczął się powitaniem przez Panią Dyrektor przybyłych gości – Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – Pana Zdzisława Banasia, a także Zastępcy Burmistrza – Pana Dariusza Waluszczyka, rodziców oraz dzieci. Święto Rodziny to okazja do zaprezentowania wokalno-tanecznych i recytatorskich umiejętności najmłodszych. Pod hasłem Grunt to rodzinka swoje przedstawienie rozpoczęły przedszkolaki, a następnie uczniowie klas I – VI. Tematem przewodnim były rodzinne reklamy, w których dzieci prezentowały najważniejsze wartości płynące z rodziny. Reklamowane produkty to m.in. różowe okulary, rodzinne krople do oczu, rodzinne samochody czy rodzinne spa. Całość dopełniły piosenki o rodzinie znanych polskich artystów: Rodzina, ach rodzina, Grunt to rodzinka, Rodzina jest dobra na wszystko, Tu jest twoje miejsce, tu jest twój dom itp., a także układy taneczne: Żabki, Happy Pharrella Williamsa czy Chiquitita Abby. Po części artystycznej wszystkie dzieci wręczyły swoim rodzicom symboliczne upominki, które wykonały podczas warsztatów z wirujących farb. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz: podziękował za pielęgnowanie rodzinnych wartości i przekazał życzenia wszystkim rodzinom uczestniczącym w festynie. Potem przyszła pora na atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnie, zamek dmuchany, basen z kulą, watę cukrową, lody, loterię fantową, pokazy strażackie, policyjne itp. Warto wspomnieć o przygotowanych kulinariach: ciasta, grill, napoje, a także przygotowana przez uczestników kółka kulinarnego, młoda kapusta z koperkiem na ciepło. Dzięki pięknej pogodzie, festyn trwał do wieczora, a wszyscy uczestnicy bawili się we wspaniałej atmosferze.

Renata Dratwińska-Borys

Regulamin Konkursów plastyczno-literackich „MÓJ CZAS” i „NASZ CZAS”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkursy rozpoczynają się 1 kwietnia 2014 r. i trwają do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem Konkursów może być:

a) „Mój czas” – uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2014,

b) „Nasz czas” – uczeń lub uczennica dowolnego gimnazjum z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2014.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 pracy konkursowej na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. TEMATY KONKURSÓW:

3.1. Tematem Konkursu „Mój czas” dla uczniów szkół podstawowych jest zaprezentowanie swojego sposobu spędzania wolnego czasu.

3.2. Interpretacja tematu 3.1.: Znalezienie swojej pasji już w dzieciństwie może być sposobem na uniknięcie problemów w przyszłości.

3.3. Tematem Konkursu „Nasz czas” dla uczniów gimnazjów jest zaprezentowanie w jaki sposób spędzają wolny czas z przyjaciółmi.

3.4. Interpretacja tematu 3.3.: W każdym wieku jest czas na przyjaźń, na wspólne z rówieśnikami spędzanie czasu i realizowanie zainteresowań. Warto poświęcać czas na aktywności, które dają satysfakcję, a nie tylko krótkotrwałą przyjemność.

4. ZASADY KONKURSÓW:

4.1. Prace plastyczne zgłaszane do Konkursów mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace plastyczne zgłaszane do Konkursów nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

4.2. Na Konkursy „Mój czas” i „Nasz czas” można nadesłać także prace literackie realizujące tematy uszczegółowione w punktach 3.2. i 3.4. Praca literacka nadesłana na Konkurs może liczyć najwięcej 2 strony A4 znormalizowanego druku (3600 znaków).

4.3. Do Konkursów mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

4.4. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

4.5. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm × 210 mm) i większy niż A0 (841 mm × 1189 mm).

b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm.

c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.

d) prace literackie mogą liczyć do 3600 znaków.

4.6. Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły, do której aktualnie uczęszcza,

c) klasa, do której aktualnie uczęszcza,

d) nazwę gminy, w której mieści się szkoła,

e) adres prywatny.

4.7 Uczestnik może, ale nie musi, załączyć do pracy następujące informacje:

a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

b) opis pracy.

4.8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana przez inne osoby.

4.9. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez niego wydawanych.

4.10. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:

a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,

b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 4.5,

e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania nadesłanej na Konkurs pracy w terminie do 30 czerwca 2014 roku włącznie.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) wartość artystyczna pracy,

b) wiek autora pracy,

c) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem odpowiedniego Konkursu, określonym w ust. 3.1 i rozwiniętym w ust. 3.2. w przypadku Konkursu „Mój czas” lub określonym w ust. 3.3 i rozwiniętym w ust. 3.4. w przypadku Konkursu „Nasz czas”.

d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 5.2, przyzna łącznie w Konkursach „Mój czas” i „Nasz czas”:

a) 32 nagrody główne,

b) 2500 wyróżnień za uczestnictwo.

5.4. Nagrodami w Konkursach „Mój czas” i „Nasz czas” ufundowanymi przez Organizatora są:

a) nagrody główne: laptopy, tablety, wieże hi-fi,

b) wyróżnienia za uczestnictwo: puzzle, kalendarze kulinarne.

5.5. Zwycięzcy Konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5.6. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

5.7. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

5.8. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 5.4.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

6.1. Lista laureatów Konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2014 r.

6.2. Wyróżnienia za uczestnictwo zostaną przesłane we wrześniu 2014 r. na adres zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł® urzędów lub placówek

6.3. Niezależnie od powyższego laureaci nagród głównych Konkursów zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.4. Urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® w gminie lub mieście laureatów nagród głównych również zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i listownie.

6.5. Organizator nie odsyła prac przesłanych na Konkurs.

6.6. Uroczyste wręczenie nagród głównych odbędzie się na ogólnopolskim finale kampanii. O miejscu i dacie tej imprezy laureaci oraz urzędnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie.

6.7. Nagrodę należy odebrać osobiście.

6.8. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie:

a) do 15 września 2014 roku w odniesieniu do nagród głównych,

b) do 31 grudnia 2014 roku w odniesieniu do wyróżnień za uczestnictwo w Konkursach.

6.9. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.11. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursów wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursów.

6.12. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.

7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),

d) publikację pracy w internecie,

e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

7.5. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.

7.6. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja” Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY” (dla uczniów szkoły podstawowej)

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2014 r. i trwa do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł® w 2014 roku,

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w ust. 1.2 ulotki konkursowej na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU:

3.1 Konkurs polega na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na pięć pytań testowych związanych ze sportami zimowymi,

3.2 Ulotkę oraz dane ucznia (imię i nazwisko, klasa, dokładny adres i nazwa szkoły, adres domowy, telefon kontaktowy oraz nazwa gminy) w terminie do 30 czerwca 2014 r. należy przesłać na adres: Fundacja Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:

4.1. Jury powołane przez Organizatora oceni poprawność odpowiedzi zaznaczonych na nadesłanych ulotkach oraz dokona losowania.

4.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a) poprawność odpowiedzi na pytania,

b) czytelność i kompletność wypełnienia ulotki.

4.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w ust. 4.2, przyzna: 1000 nagród

4.4. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie.

4.5. Organizator ma prawo zmienić ilość przyznawanych nagród.

4.6. Organizator ma prawo do zmiany nagród na inne, zbliżone wartością do tych określonych w ust. 4.7.

4.7. Nagrodami w Konkursach ufundowanymi przez Organizatora są: kalendarze kulinarne oraz puzzle.

4.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:

5.1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl do 31 sierpnia 2014.

5.2. Nagrody zostaną przesłane we wrześniu 2014 na adres zamawiających kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł® urzędów lub placówek.

5.3. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

5.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) może być podstawą odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 2.2 powyżej z dopiskiem „Konkurs ZTU – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Organizatora, to jest w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 45a oraz na stronie internetowej www.TrzezwyUmysl.pl.

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Spotkanie  z muzykiem

 

15 maja 2014 roku na specjalne zaproszenie przybył do naszej szkoły pan Sebastian, muzyk, gitarzysta.

Spotkanie to rozpoczęło się od krótkiego zapoznania dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych z podstawową wiedzą na temat instrumentów strunowych szarpanych oraz różnych gatunków muzyki. Po wiedzy teoretycznej przyszedł czas na próbę dźwięku. Pan Sebastian zademonstrował grę na gitarze akustycznej, elektrycznej oraz basowej. Ponadto zapoznał uczniów z osprzętem gitarowym tj.: efekt, wzmacniacz. Jednakże dzieci najbardziej ucieszyły się kiedy same mogły spróbować swych sił grając na owych gitarach.

Opracowała: mgr Beata Pieprzyk

IMG 7075

IMG 7085

Sukcesy naszych uczennic w powiatowym konkursie fotograficznym

W dniu 24 kwietnia ogłoszono wyniki powiatowego konkursu fotograficznego „Piękne są nasz barwy ojczyste”. Uczennice klasy VI naszej szkoły odniosły w tym konkursie olbrzymi sukces! Wiktoria Kubik zajęła II miejsce, Karolina Dyduch była trzecia, a Natalia Boroń zdobyła wyróżnienie.

Konkurs organizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie, a patronat nad konkursem objęli: p. Małgorzata Handzlik – posłanka do Parlamentu Europejskiego, p. Zbigniew Meres– senator RP, p. Krzysztof Malczewski- Starosta Powiatu Będzińskiego oraz p. Łukasz Komoniewski - Prezydent miasta Będzina. Zdjęcia przedstawiające polskie barwy narodowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja). Konkurs miał na celu popularyzować wśród dzieci i młodzieży wiedzę o naszych symbolach narodowych, rozwijać wyobraźnię i kreatywne myślenie. Galeria nadesłanych zdjęć ukazała różnorodność pomysłów młodzieży powiatu będzińskiego, były zdjęcia z kibicami, flaga powiewająca na wietrze, serce z dłoni w narodowych barwach, biało-czerwone rękawiczki…

Wiktoria, Karolina i Natalia odebrały już swoje nagrody w dniu 28 kwietnia, podczas uroczystości w I LO w Będzinie. W tamtejszej auli oraz na portalu internetowym facebook można oglądać nagrodzone prace naszych uczennic oraz pozostałych laureatów.

Opiekun: Justyna Chudy

Zdjęcie1415

WYCIECZKA DO KRAKOWA

 

     15 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Wyprawa miała dwa punkty programu. Pierwszy - to wizyta w Teatrze Groteska, a drugi – to relaks w Parku Wodnym. 

Spektakl, który obejrzeliśmy nosił tytuł „Adonis ma gościa”. Sztuka opowiadała historię pstrokatej papugi, zarozumiałej, zapatrzonej w „czubek własnego nosa”, rozkapryszonej, gotowej całymi dniami zachwycać się sobą dla zdobycia pochlebstw i najsmaczniejszych kąsków. Niespodziewany gość, który pojawił się w jego domu, uświadomił Adonisowi całą marność jego dotychczasowego życia. Zabawna opowieść pokazała, co jest naprawdę ważne, zwłaszcza szczęście, które leży na wyciągnięcie ręki. Aby je osiągnąć nie potrzeba wcale wspaniałych strojów, bogactwa i bezmyślnego przepychu, wystarczy tylko uważnie popatrzeć na nasze życie.

Reżyseria, gra aktorska, muzyka i scenografia sprawiły, że przedstawienie na długo pozostanie w naszej pamięci.

Po chwili obcowania z kulturą przyszła pora na zabawę i relaks w Parku Wodnym. Wszyscy uczestnicy pod czujnym okiem opiekunów i ratowników korzystali z wielu wodnych atrakcji: rwącej rzeki, sztucznej fali, wodnych boisk, pływalni, ścianki wspinaczkowej, wodnego toru przeszkód, zjeżdżalni i placu zabaw.

Gdy dobiegł czas przeznaczony na wodną rozrywkę, cała grupa udała się do pobliskiej restauracji na zasłużony posiłek. Do Siewierza dotarliśmy wieczorem: zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

 

W tym  miejscu należą się wielkie podziękowania dla Rady Rodziców, która dofinansowała naszą podróż.

 

Organizator: Renata Dratwińska-Borys,

Paweł Korusiewicz, Dariusz Guzy, Karolina Budek

BAJKA O DZIELNYM SZEWCZYKU

Dnia 14 kwietnia 2014 roku, już po raz kolejny młodszy i starszy oddział przedszkolny oraz uczniowie klas I - III wybrali się do Miejskiego Domu Kultury w Zawierciu na spektakl pt. "Bajka o dzielnym Szewczyku", który przygotował Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. Nasi uczniowie są zafascynowani przedstawianiami tej trupy aktorskiej i nie opuszczamy żadnego z ich spektakli organizowanych w naszej najbliższej okolicy.

Tym razem wybraliśmy się w podróż z dzielnym Szewczykiem Dratewką, ubogim szewcem, który za to miał bardzo dobre serce i pomagał każdemu, kto był w potrzebie. Ten młody chłopak podjął się wyzwania, które miała dla niego zła czarownica. Więziła ona piekną księżniczkę w swym zamku. Dratewka by wyrwać dziewczynę ze szponów czarownicy musiał wykonać dwa zadania, wręcz niemozliwe do zrealizowania oraz rozwiązać jedną zagadkę. Oczwiście z pomocą swoich przyjaciół nasz dzielny bohater wykonał powierzone mu zadania i uwolnił księżniczkę. Zła wiedźma zamieniła się w ptaka i odleciała, a uratowana panna rzuciła się na szyję Szewczykowi dziękując za ocalenie jej z niewoli. Oboje pobrali się i zamieszkali w zamku czarownicy.

Niezmiernie cieszymy się, że historia Szewczyka skończyła się szczęśliwie, gdyż bardzo w to wierzyliśmy. Musimy dodać, że już dziś ze zniecierpliwieniem czekamy na kolejne zaproszenie na spektakl trupy aktorów z Katolickiego Tetaru Edukacji z Krakowa. Do zobaczenia już wkrótce!

Organizator: mgr Beata Pieprzyk

 

11 kwietnia - uczennica naszej szkoły – Karolina Dyduch z klasy VI wzięła udział w II Regionalnym Konkursie Teatralnym pt. „Teatr Jednego Aktora” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej. Celem konkursu było:

 • rozwijanie twórczej wyobraźni oraz wrażliwości młodzieży na dzieła literatury polskiej i światowej,
 • prezentacja zdolności oraz umiejętności aktorskich,
 • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń aktorskich dla młodych artystów,
 • inspirowanie uczniów szkół podstawowych do zainteresowania sztuką aktorską.

Poziom uczestników był bardzo wysoki, zaprezentowano monologi znanych postaci literackich: Wiedźmina, Marka Piegusa, Dziewczynki z zapałkami, Brzydkiego kaczątka itp. Oprócz warstwy tekstowej, dominował ruch, taniec, muzyka, dźwięki, stroje, dekoracja, rekwizyty. Karolina wcieliła się w rolę osoby mającej problemy z..... wyspaniem się, a to wszystko za sprawą „upiornej” kołdry zaczerpniętej z  „Bajki o kołdrze” Grzegorza Kasdepki. Występowi uczennicy towarzyszyły piosenki: Kołysanka Kotki Dwa, Senna piosenka Grzegorza Turnaua oraz inne dźwięki. Należy nadmienić, że Karolina zagrała również fragment utworu Dla Elizy L. Van Beethovena. Dużym atutem dziewczynki była wspaniała dykcja, interpretacja utworu, wyraz artystyczny i scenografia: materac, niesforna kołdra, piżama oraz rekwizyty.

Po bardzo burzliwych obradach, jury oraz organizatorzy wskazali zwycięzców. Karolina zdobyła I miejsce, w co długo nie mogła uwierzyć. Oprócz pamiątkowego dyplomu nasza laureatka otrzymała bon uprawniający do zakupów  w sieci EMPIK. 

Serdecznie gratulujemy.

 

Opiekun: Renata Dratwińska-Borys

 

W kwietniu br. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu PROJEKTOR, którego celem jest zrzeszanie wolontariuszy, którzy dzielą się swoją wiedzą z dziećmi.

Zasady Programu:

 

W Programie biorą udział studenci, absolwenci (do roku od ukończenia studiów) oraz doktoranci uczelni wyższych. Zajęcia proponowane i realizowane przez wolontariuszy mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty prowadzone są w oparciu o wcześniej przygotowane przez studentów scenariusze, których zakres tematyczny jest ustalany ze szkołą.

Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe  i inne.

Szkoły, które zapraszają wolontariuszy, udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Wspólnie z wolontariuszami uzgadniają tematykę i formę zajęć. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się za pomocą strony internetowej www.projektor.org.pl oraz telefonicznie.

 

11 kwietnia odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone przez wolontariuszy – p. Karolinę Trąbkę i Jakuba Kona. Jako, że zbliżają się obchody Dnia Ziemi, tematem naszego pierwszego spotkania była ekologia, a dokładnie program pt. ECO TRENDY, którego celem jest:

-zapoznanie uczniów z nowymi przepisami dotyczącymi śmieci – ustawa śmieciowa,

-poszerzenie wiedzy uczniów z dziedziny ochrony środowiska,

-kształtowanie świadomości proekologicznej,

-wpajanie zachowań proekologicznych,

-utrwalenie wiedzy uczniów dot. ochrony środowiska zdobytej w szkole, w domu itp.,

-zaszczepienie w uczniach zainteresowań związanych z dbałością o środowisko naturalne,

-zapoznanie uczniów z metodami i kryteriami segregacji odpadów.

 

Warsztaty pozalekcyjne były niezwykle emocjonujące, dwudziestoosobowa grupa uczniów z klas IV-VI, brała udział w grach, zabawach ruchowych, tworzyła plakat, rozwiązywała zagadki itp. Nauka przez zabawę, sprawiła, że znowu więcej wiemy o byciu EKO.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia w maju.

 

Szkolne Opiekunki Projektu Edukacyjnego: Renata Dratwińska – Borys, Urszula Szymiec

 

Natalia Boroń zdążyła przyzwyczaić nas do swoich sukcesów. Kolejny, który osiągnęła to zdobycie III miejsca w V Gminnym Dyktandzie  Ekologicznym. Zakres wymaganej wiedzy obejmował:

 • znajomość  obowiązujących zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
 • znajomość zasad ortograficznych wyrazów tematycznie związanych z fauną, florą i zabytkami gminy Siewierz.

Uczestnikami dyktanda byli uczniowie szkół naszej gminy. Po przeanalizowaniu prac przez jury, w którego skład wchodzili nauczyciele (SP2 reprezentowała p. Justyna Chudy), okazało się, że Natalia po raz kolejny udowodniła, że biorąc udział w konkursach, czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie.

Serdecznie gratulujemy.

 

Opiekun: Renata Dratwińska-Borys

KINOWE SPOTKANIA MŁODYCH

9 kwietnia bieżacego roku starszy oddział przedszkolny oraz klasy edukacji wczesnoszkolnej udały się do Miejskiego Domu Kultury w Siewierzu na warsztaty związane z teatrem. Program zatytułowany "Teatr - różne jego formy i rodzaje" przygotowali dla naszych uczniów aktorzy z Jeleniej Góry organizujący akcje w całym kraju pt. Kinowe Spotkania Młodych. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w bardzo ciekawym wykładzie dotyczącym teatru - jego form i rodzajów, który został przedstawiony za pomocą specjalnie na tę okazję przygotowanej - prezentacji multimedialnej, która zawierała urywki omawianych wyrazów twórczości artystycznej aktorów teatralnych i filmowych. Pokaz był urozmaicony różnego rodzaju rekwizytami. Dzieci mogły zapoznać się m. in. z tetarem lalkowym - na żywo zobaczyły lalki, które są używane w pracy aktorskiej. Ponadto zaprezentowano im sztukę żonglowania piłeczkami, które świecą w ciemności. Po części teoretycznej nastąpiła projekcja animowanego filmu przygodowego dla najmłodszych pt. "Kurdowie".

Powróciliśmy do szkoły z niezapomnianymi wrażeniami i nową wiedzą, która być może zainspiruje nas do rozpoczęcia naszej przygody z aktorstwem.

 

Opracowała: mgr Beata Pieprzyk

Warszawska przygoda

Zdjęcie1388

W piątek 28 marca odbył się w Warszawie ogólnopolski finał konkursu „Pangea”, do którego zaproszona była nasza uczennica Natalia Boroń. Warunkiem otrzymania takiego zaproszenia było uzyskanie wysokiego wyniku w pierwszym – eliminacyjnym – etapie konkursu, który odbył się w styczniu.

Nasza warszawska przygoda rozpoczęła się tuż po godzinie 6 rano na zawierciańskim dworcu kolejowym. Pociągiem o pięknej nazwie „Ondraszek” pomknęłyśmy w stronę stolicy, a po ponad dwóch godzinach wysiadłyśmy na dworcu Warszawa Centralna.

W miarę szybko udało nam się dostać na Ursynów, gdzie miał mieć miejsce finał konkursu. Pod drzwiami wejściowymi do auli, gdzie uczestnicy mieli pisać test, kłębił się dziki tłum ludzi… Pchali się uczniowie, pchali się rodzice, przepychali się nauczyciele… również nasza Natalia dzielnie starała się dostać do środka. Udało się! Znalazła się w środku, kilka minut po południu rozpoczął się etap finałowy.

Do rozwiązania było 30 zadań, podzielonych na trzy poziomy – za 3, 4 lub 5 punktów. Za błędną odpowiedź niestety odejmowane były karne punkty, więc tylko hazardziści decydowali się na „strzelanie” w zadaniach, których rozwiązań nie byli pewni. Miny wychodzących uczestników raczej nietęgie, zgodnie twierdzili, że było ciężko i zadania były trudne.

 Metrem wróciłyśmy do centrum miasta, a ponieważ obie jechałyśmy tym środkiem lokomocji pierwszy raz, zrobiłyśmy sobie tzw. „sweet fotkę” na pamiątkę. Potem jeszcze tylko małe co nieco na obiadek i udałyśmy się na dworzec. Tu kolejna niespodzianka – pociągi były opóźnione z powodu alarmu bombowego na innej warszawskiej stacji, ludzie nerwowi, sytuacja stresująca. Wsiadłyśmy do opóźnionego „Górnika” i szczęśliwie dotarłyśmy do Zawiercia, a stąd już tylko przysłowiowy rzut beretem do domu.

Teraz czekamy na ogłoszenie wyników finału i trzymamy kciuki za Natalkę!

Justyna Chudy

 

 

Natalia Boroń  – laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii

 

Tegoroczny Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego z Elementami Historii był niezwykle emocjonujący dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu, a to wszystko za sprawą szóstoklasistki – Natalii Boroń, która kolejno przeszła etap szkolny, następnie rejonowy, a finale wojewódzkim uzyskała wynik powyżej 90% i została laureatką konkursu przedmiotowego.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy jest organizowany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002  roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.)

Celami konkursu są przede wszystkim:

 1. Rozwijanie humanistycznych zainteresowań uczniów szkół podstawowych.
 2. Wdrażanie do samokształcenia i podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój.
 3. Stwarzanie uczestnikom Konkursu możliwości prezentacji uzdolnień i samorealizacji.
 4. Kształtowanie postawy szacunku wobec kultury światowej i  historii własnego narodu.
 5. Promowanie uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli osiągających wysokie wyniki w pracy z utalentowanymi wychowankami.

Natalia, aby dotrzeć do finału musiała systematycznie pracować, wiedza, którą musiała przyswoić to m.in. zagadnienia z języka: fonetyki i fonologii, fleksji, słowotwórstwa, analizy składniowej zdania, deklinacji, koniugacji; pisemne formy wypowiedzi: wypracowanie, opowiadanie, zaproszenie, ogłoszenie, list, telegram, recenzja, streszczenie, afisz, porównanie dzieła literackiego i malarskiego, opis, charakterystyka, analiza stylistyczna, interpretacja utworu; a także zagadnienia związane z filmem, teatrem i innymi dziedzinami kultury. Oprócz umiejętności polonistycznych dziewczynka zdobyła wiedzę z historii, opanowała informacje dotyczące kształtowania cywilizacji, powstania państwa polskiego, panowania władców, daty ważnych wydarzeń, a także nazwiska ważnych osobistości w dziejach Polski. Opiekunami uczennicy były nauczycielki języka polskiego i historii – Renata Dratwińska – Borys i Barbara Pawińska.

Nasza laureatka to niezwykła uczennica, wszechstronnie uzdolniona nie tylko humanistycznie, od lat zdobywa wysokie miejsca w konkursach literackich, przyrodniczych, językowych czy matematycznych. Ponadto reprezentuje naszą szkołę w różnych imprezach środowiskowych. Jej skromność, pracowitość i pasja sprawiły, że znalazła się w ścisłym gronie wygrywających. Praca z Natalią to przyjemność dla każdego nauczyciela. Ponadto jej sposób bycia, chęć niesienia pomocy i aktywność, zjednały jej wielu przyjaciół, dla których jest wzorem do naśladowania.

 

Renata Dratwińska-Borys

Barbara Pawińska

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

“Najlepszy Anglista Szkoły Podstawowej nr 2

w Siewierzu”.

 1. Cele konkursu
 • Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • Zachęcanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • Wyłonienie dwóch najlepszych uczniów, będących reprezentantami szkoły podczas Gminnego Konkursu Języka Angielskiego
 1. Warunki uczestnictwa
  • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń SP nr 2 z klas IV – VI, który zgłosi chęć udziału w konkursie nauczycielowi języka angielskiego
 1. Zakres programowy
  • Testy konkursowe przygotowane zostaną przez nauczyciela języka angielskiego
  • Zadania konkursowe obejmować będą materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej ( etap I)
 1. Przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach

  • Etap I – klasowy – uczestnicy rozwiązują test obejmujący materiał nauczany w danej klasie
  • Etap II – szkolny  - zwycięzcy etapu klasowego rozwiązują test obejmujący materiał szkoły podstawowej

Laureaci etapu klasowego otrzymują dyplomy, dla zwycięzców przewidziane są nagrody!!!


Laureaci I etapu klasowego:

Klasa IV – Daniel Lubiński

Klasa V  – Mikołaj Legawiec

         Jakub Jąderko

Klasa VI – Natalia Boroń

         Karolina Dyduch

Tytuł „Najlepszy Anglista Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu” zdobyła:

Natalia Boroń kl. VI

II miejsce – Karolina Dyduch kl. VI

III miejsce – Jakub Jądrko kl.V

G R A T U LU J E M Y !!!

Akcje w których uczestniczymy

EFS_z_podpisem.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Saturday the 22nd. Siewierz