logo1

Podsumowanie projektu partnerskiego Comenius It all starts with a question.

Głównym celem projektu było rozwijanie kreatywności od najwcześniejszych lat życia dziecka poprzez zadania oparte na naukach ścisłych i doświadczaniu oraz stworzeniu jak największej ilości sposobów na nauczanie i uczenie się o otaczającym nas i nasze dzieci świecie.

Projekt koncentrował się głównie na dzieciach i nauczycielach. Dzieci uczestniczyły w praktycznych zajęciach (hands-on activities) rozwijających przede wszystkim kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, poszukiwały kreatywnych rozwiązań, tworzyły modele oraz wyszukiwały informacje. Z kolei nauczyciele uczyli się kreatywnego i twórczego myślenia poprzez wdrażanie metody IBSE, tworzyli oraz gromadzili pomoce naukowe, konspekty zajęć i angażowali się w długoterminowe projekty. Nauczyciele zaangażowani w realizację zadań projektowych wymieniali się informacjami, dzielili się doświadczeniami, a także promowali innowacje i odkrywanie poprzez doświadczanie. Używanie języka angielskiego jako języka roboczego projektu wpłynęło na zwiększenie kompetencji językowych uczestników, a wykorzystywanie nowych technologii na rozwój kompetencji TIK.

Dzieci biorące udział w projekcie, dzięki specjalnie przygotowanym zajęciom, odkrywały jak działa otaczający je świat. By to uczynić, uczyły się zadawać pytania i analizowały odpowiedzi, dostrzegały relację między przyczyną i skutkiem oraz przeprowadzały liczne doświadczenia naukowe, które pozwoliły im, poprzez bezpośredni udział, zrozumieć jak działa otaczający je - już nie tak tajemniczy świat. Projekt kładł nacisk na holistyczny rozwój dziecka. Intelektualne umiejętności były kształtowane m. in. poprzez logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Rozwój fizyczny wzmacniany był przez wykorzystanie, w zadaniach przygotowanych dla dzieci, umiejętności motorycznych i koordynacji oko-ręka, a liczne piesze poznawcze wycieczki pomogły rozwinąć mięśnie najmłodszych. Dzięki lepszemu zrozumieniu świata dzieci nabyły większej pewności siebie, co z pewnością wpłynęło na ich rozwój emocjonalny. Częsta praca w grupach pomogła im rozwinąć umiejętności społeczne, a możliwość prezentacji swoich dokonań przed publicznością przyczyniła się do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i wzmocniła poczucie własnej wartości.

Naszym celem było również stworzenie przewodnika dobrych praktyk – zestawu inspirujących i innowacyjnych konspektów zajęć stworzonych w oparciu o metodę IBSE – który z pewnością zachęci obecnych oraz przyszłych nauczycieli do stosowania tej metody na zajęciach.

logo1

„Wszystko zaczyna się od pytania”

„Czy słoń jest owadem?”, „Dlaczego woda jest mokra?”, „Czy można dotknąć powietrza?”

Wszyscy wiemy, że dzieci uwielbiają zadawać pytania, ale czy wszyscy umiemy na nie odpowiadać? Każda pomoc w szukaniu odpowiedzi wydaje się być na wagę złota.

My taką pomoc pozyskaliśmy!

Przez dwa kolejne lata będziemy szukać odpowiedzi na pytania zadawane przez dzieci z pomocą naszych zagranicznych partnerów z europejskich przedszkoli. Szkoła Podstawowa nr2 w Siewierzu rozpoczyna właśnie dwuletnią współpracę z partnerskimi przedszkolami w ramach projektu Comenius „It all starts with a guestion” („Wszystko zaczyna się od pytania”). Przed dwa kolejne lata będziemy wymieniać doświadczenia, wspólnie szukać odpowiedzi i wybierać najefektywniejsze metody pracy z naszymi partnerami z Rumunii (przedszkole koordynujące cały projekt), Francji, Turcji i Austrii. W oparciu o „nauczanie przez doświadczanie” (Inquiry Based Science Education IBSE) będziemy wspierać naszych przedszkolaków i uczniów w szukaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Już pod koniec października czteroosobowa grupa nauczycieli biorąca udział w projekcie wyjedzie do Rumunii, by przedstawić pierwsze efekty naszych działań i wymienić się doświadczeniami z naszymi europejskimi partnerami, w lutym będziemy gościć wszystkich naszych partnerów w naszej szkole. Kolejne spotkanie pod koniec maja we Francji, by podsumować pierwszy rok współpracy. Następnie Turcja i Austria.

Czy znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania? Na pewno zyskamy sprzymierzeńców w ich szukaniu, poznamy nowe kreatywne metody nauczania, wzbogacimy własny warsztat pracy, by nie zawieść dzieci, które będą oczekiwały, iż w zrozumiały, jasny sposób objaśnimy im otaczający je świat.

Koordynator - Katarzyna Dyrda

Akcje w których uczestniczymy

ztu.jpg
Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 2nd. Siewierz