Drukuj

Plan działań

realizowanych w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – czerwiec  2017r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2017r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału   w Kampanii

Kwiecień 2017r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

  • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
  • Promocja Kampanii w formie plakatów,
  • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2017 na stronie internetowej szkoły
  • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
  • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
  • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom
  • „Mój przyjaciel”, „Jaki jestem? Jaka jestem?”    kl. I – III SP,
  • „Ja i moja grupa”, „Ile jestem wart?” – kl. IV – VI SP,

Do końca maja 2017r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły  konkursu plastyczno-literackiego „Na skrzydłach przyjaźni”

Kwiecień/maj 2017r.

.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

Termin składania prac do 04.06.2017r

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii.

  15-19 maj 2017r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas
I – III, klas IV -VI.

Do 01 czerwca 1017r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii
  i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2017r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2017r.

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Friday the 8th. Siewierz