Drukuj

KADRA PEDAGOGICZNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Status zawodowy

Posiadane kwalifikacje

Prowadzone zajęcia

 

Górnisiewicz Joanna

dyrektor szkoły

nauczyciel dyplomowany

mgr - biologia

studia podyplomowe - nauczanie geografii,

studia podyplomowe - nauczanie blokowe przedmiotu przyroda w kl. IV-VI,

studia podyplomowe - zarządzanie i organizacja - „Menager w Oświacie”

 • biologia
 

Katarzyna Wilczyńska

nauczyciel kontraktowy

mgr edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • edukacja przedszkolna
 • logorytmika
 

Katarzyna Sikorska

nauczyciel dyplomowany

mgr pedagogika wieku dziecięcego z logopedią

studia podyplomowe – sztuka w szkole – muzyka i plastyka

 • edukacja przedszkolna
 • logorytmika
 • plastyka
 • zajęcia rewalidacyjne – terapia logopedyczna
 • kółko plastyczne
 • kółko przyrodnicze
 

Beata Pieprzyk

nauczyciel mianowany

mgr zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacja informatyczną

studia podyplomowe – doradztwo zawodowe

studia podyplomowe – pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki

studia podyplomowe – pedagogika sztuki – plastyka

studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

 • edukacja wczesnoszkolna
 • plastyka
 • doradztwo zawodowe
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 

Tyburkiewicz Aneta

nauczyciel dyplomowany

mgr - pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,

studia podyplomowe – logopedia z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną

studia podyplomowe - neurologopedia

 • edukacja wczesnoszkolna
 • zajęcia logopedyczne
 

Żołądź Joanna

nauczyciel dyplomowany

mgr - pedagogika w zakresie wczesnej edukacji dziecka,

studia podyplomowe -biologia z elementami środowiska

 • edukacja wczesnoszkolna
 • kółko plastyczne
 • kółko przyrodnicze
 

Pawińska Barbara

nauczyciel dyplomowany

mgr - historia

studia podyplomowe - edukacja biblioteczna

studia podyplomowe - WOS

kurs kwalifikacyjny – wychowanie do życia w rodzinie

 • historia
 • WOS
 • biblioteka
 • WDŻ
 

Bartosz Kańtoch

nauczyciel mianowany

mgr - wychowanie fizyczne z przygotowaniem pedagogicznym,

studia podyplomowe – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna i promocja zdrowia

 • wychowanie fizyczne
 • SKS
 • instruktor piłki nożnej
 • gimnastyka korekcyjna
 • gry i zabawy
 

Bednarz Aneta

nauczyciel dyplomowany

mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym

kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika

 • język polski
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego
 

Chudy Justyna

nauczyciel dyplomowany

mgr - matematyka w zakresie matematyki nauczycielskiej

studia podyplomowe - oligofrenopedagogika

 • matematyka
 • zajęcia rozwijające z matematyki
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 

Szymiec Urszula

nauczyciel dyplomowany

mgr - pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza

studia podyplomowe – bibliotekoznawstwo

 • religia
 • świetlica
 • kółko kulinarne
 

Renata Chmielowska

nauczyciel dyplomowany

mgr – filologia polska

studia podyplomowe – bibliotekoznawstwo

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – historia

studia podyplomowe –edukacja dla bezpieczeństwa

 • j. polski
 • EDB
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia rozwijające
  z j. polskiego
 • świetlica
 • pedagog specjalny
 

Magdalena Drezler

nauczyciel dyplomowany

mgr – filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

studia podyplomowe – nauczanie j. angielskiego w klasach młodszych

 • język angielski
 

Anna Pańczyk

nauczyciel mianowany

mgr – filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

 • język angielski
 

Patrycja Gwoździewicz

nauczyciel dyplomowany

mgr – filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

 • język angielski
 

Justyna Borowiecka

nauczyciel mianowany

mgr – filologia niemiecka

 • język niemiecki
 • edukacja przedszkolna
 

Korusiewicz Paweł

nauczyciel dyplomowany

mgr   - edukacja techniczno - informatyczna z przygotowaniem pedagogicznym

kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika

 • technika
 • informatyka
 • kółko naukowo – techniczne
 • kółko informatyczne
 • świetlica
 

Owcarz Łukasz

nauczyciel mianowany

mgr – edukacja muzyczna

 • muzyka
 

Izabela Szczepańczyk

nauczyciel dyplomowany

lic –pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna

mgr edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe – kształcenie dzieci ze spektrum autyzmu

kurs kwalifikacyjny – trening umiejętności społecznych

 • zajęcia pedagoga
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • terapia ręki z elementami SI
 

Katarzyna Maciążek

nauczyciel dyplomowany

mgr - geografia

 • geografia
 

Agata Sroka

nauczyciel dyplomowany

mgr – matematyka

studia podyplomowe – fizyka

studia podyplomowe - chemia

 • fizyka
 

Sławomir Gębica

nauczyciel dyplomowany

mgr – ochrona środowiska

studia podyplomowe – chemia

studia podyplomowe - przyroda

 • chemia
 • przyroda
 

Joanna Cesarz

nauczyciel kontraktowy

mgr– filologia niemiecka

studia podyplomowe – diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu

studia podyplomowe – diagnoza i terapia pedagogiczna

 • pedagog specjalny
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 

Dagmara Małota - Machura

nauczyciel dyplomowany

mgr edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe – rytmika i taniec

studia podyplomowe – terapia integracji sensorycznej

studia podyplomowe – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

studia podyplomowe - logopedia

kurs kwalifikacyjny – terapia ręki

 • terapeuta pedagogiczny
 • pedagog specjalny
 • terapia ręki z elementami SI
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 

Justyna Wystrychowska

nauczyciel kontraktowy

mgr edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe – logopedia

studia podyplomowe – diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • edukacja przedszkolna
 • zajęcia rewalidacyjne logopedyczne
 • zajęcia rewalidacyjne TUS
 

Olga Musiałek

nauczyciel dyplomowany

mgr filologii polskiej

studia podyplomowe – diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu

kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 

Wiktoria Chłondzyńska

Nauczyciel początkujacy

mgr psychologii

 • psycholog szkolny

Akcje w których uczestniczymy

polskabiega.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 23rd. Siewierz